Hygiëne regels

  • Dagelijks wordt er schoongemaakt, voordat de kinderen komen.
  • Dagelijks wordt het toilet en de tafel gereinigd met zeep of schoonmaakmiddel.
  • Handdoeken worden dagelijks verschoond.
  • Handen altijd wassen vóór het bereiden van eten en drinken.
  • Het speelgoed wordt 2x per jaar worden gereinigd en kapot speelgoed wordt direct verwijderd/gerepareerd.


Veiligheid en gezondheidsbeleid

BSO Blije Gezichtjes is een sfeervolle en huiselijke buitenschoolse opvang in Almere Buiten. Wij vinden het belangrijk om kwalitatief goede en betrouwbare opvang te bieden. Ons beleid wordt continu gescreend, geactualiseerd en bijgewerkt. Wij streven ernaar om een juiste afweging te maken tussen grote en kleine risico’s die het aanwezig zijn op een BSO met zich mee kan brengen. Wij leren de kinderen hoe om te gaan met kleine risico’s en bieden wij bescherming aan de kinderen tegen grote risico’s. Ieder jaar wordt er gekeken wat er aan dit beleid aangepast kan worden en/of er aanleiding is voor bijstelling. Wij willen door middel van dit beleid de veiligheid en gezondheid van de kinderen waarborgen. Samen met de pedagogische medewerkers wordt er gekeken en besproken hoe zij de veiligheid en de gezondheid binnen de groep kunnen bevorderen en waarborgen. Zij hebben de taak om steeds aan te geven waar de veiligheid- en gezondheidsrisico’s bijgesteld kunnen worden. De eindverantwoordelijke voor het actualiseren van het veiligheid- en gezondheidsbeleid is de directie van BSO Blije Gezichtjes.


De BSO is ingericht volgens veiligheidsrichtlijnen die jaarlijks gecontroleerd worden door de GGD.

Openingstijden


ma-zo 07:00-19:00


De openingstijden gelden voor de gastouderopvang van maandag t/m zondag.


Voor de buitenschoolse opvang gelden de openingstijden van maandag t/m vrijdag!

Gastouderopvang Blije Gezichtjes


Van Raemdonckstraat 146 1336 AL ALMERE


Tel.: 06-53567480


LRK gastouderopvang 551813726


BSO Blije Gezichtjes


Kebajastraat 11


1336 NA ALMERE


Tel.:06-18444802


info@blijegezichtjes.nl / www.blijegezichtjes.nl


LRK BSO 196966504