Uw flexibele kinderopvang in Almere Buiten!

 Ziekmeldingen

Als u besluit uw kind thuis te houden vanwege ziekte, kunt u dit telefonisch aan ons doorgeven vóór 08:00 uur of via whatsapp/sms. Wij zorgen ervoor dat de pedagogische medewerksters van de BSO hiervan op de hoogte worden gebracht. Is uw kind weer beter, dan kunt u dat eveneens op dezelfde manier aan ons doorgeven zodat wij uw kind(eren) van school kunnen halen.

Bovenstaande geldt ook voor de gastouderopvang.

Let wel: Bij ziekte gaat de betaling van de opvang gewoon door!